Alapítványunk fő tevékenysége nyelviskolánk működtetése, ahol 1990-től folyamatosan biztosítunk nyelvtanulási lehetőséget mind felnőttek, mind gyerekek számára Marosvásárhelyen. Tanfolyamaink az Egységes Európai Keretrendszernek megfelelően moduláris rendszerben zajlanak csoportosan, vagy egyéni tanmenet szerint céges ügyfeleink és magántanulók számára. Az oktatás helyszínei: a Bolyai Farkas Líceum / Református Kollégium tantermei, az alapítvány székhelye, céges ügyfelek esetén házhoz is megyünk.   

Jelenleg angol- én németnyelv-tanfolyamainkon közel 150 hallgató tanul, és készül nyelvvizsgára. A 12 fős tanári kar 9 tagja nemzetközi intézetek vizsgáztatója: Goethe-Institut Bukarest, British Council Romania. 

Alapítványunk a Goethe-Institut Bukarest hivatalos vizsgaközpontja Maros Megyében.

Idegennyelvű állományú könyvtárunk egyedülálló a megyében, több mint 8300 tételt tartalmaz angol, francia, német, holland, stb nyelven: aktuális bestsellerek, tankönyvek, nyelvoktatási célra készült tananyagok, szótárak, folyóiratok, audio CD-k és CD-Romok és DVD-k. 

Részletes információk aktuális kínálatunról az alábbi linkeken:

Angol nyelvtanfolyamok:

Középiskolásoknak és felnőtteknek

I – VIII. osztályosoknak

Magántanulóknak

Céges ügyfeleknek

Német nyelvtanfolyamok:

Középiskolásoknak és felnőtteknek

I – VIII. osztályosoknak

Magántanulóknak

Céges ügyfeleknek

Nyelvvizsgák

Goethe_Institut Bukarest

Cambridge / IELTS

Munkatársaink:

Adminisztráció:

Takács Tünde E., igazgató, tunde_takacs@calepinus.org

Belkovits Éva, tanulmányi igazgató, evabel@calepinus.org

Szakács Enikő, titkárnő, office@calepinus.org

Piroska Enikő Emilia, könyvtáros, office@calepinus.org

Belényesi Ákos, könyvelő, office@calepinus.org

Tanárok, vizsgáztatók:

Angol szak:

Belkovits Éva

Korodi Éva

Carolyn Litchfield

Duncan W. McAlister

Molnár Orsolya

Szász Noémi

Takács Tünde E.

Német szak:

Boczog Enikő

Boczog Szabolcs

Csíki Emese

Gáll Enikő

Kovács András

Sikó Judith

Rövid történet: 1990 – 2010.

A Calepinus Szótárról és a névadásról

A Calepinus Alapítvány létrejöttének gondolata abból az igényből fakadt, hogy az 1989-es politikai fordulatot követően hirtelen megnőtt az idegen nyelvek tanulása iránti vágy. Az Alapítvány 1990-től főiskolai rendszerben biztosította a felnőtt hallgatók számára a minőségi nyelvtanulás lehetőségét a személyes és szakmai érvényesülés érdekében. A nyelvoktatás megszervezését a Vártemplomi Református Egyházközség keretében Fülöp G. Dénes lelkipásztor kezdeményezte, akinek iskolánk a nevét is köszönheti. Ambrosio Calepino, Ágostonrendi szerzetes, latinosított nevén Calepinus (1450 – 1510) nagy művét, a modern elvek szerint szerkesztett latin nyelv szótárát (Dictionarium Linguae Latinae. Reggio, 1502.) a marosvásárhelyi Teleki Téka őrzi. Az európai tudomány már a 16. század elején szükségét érezte annak, hogy a latin magyarázó szótárat két, három, öt vagy akár hét, sőt tizenegy különböző nyelvvel bővítse. Így jött létre a reneszánsz korának poliglott szótára. Az 1585-ös lyoni tíz nyelvű változat már felvette a magyar nyelvet és a lengyelt is a kelet-európaiak közül. A magyar nyelvű rész szerzője Laskói Csókás Péter, a marosvásárhelyi Református Kollégium tanára és két Wittembergben tanuló magyar diák volt.

A nyelvoktatás kezdeteiről

A Calepinus nyelviskola története 1990-ben kezdődik, amikor Ian Goodrick, angol orvos segítségével elindulnak az első angol nyelvtanfolyamok. Két évvel később már francia nyelvet is oktatunk együttműködésben az Alliance et Partage Egyesülettel, s 1993-tól németet. Ezeket egészítette ki később a holland és a magyar mint idegen nyelv.

Kezdetben a tanmenet minden szakon egységesen három évig tart, s tanulmányaik befejezése után a hallgatók oklevelet vesznek át. A tanórákat a Bolyai Farkas Líceumban, a volt Református Kollégium épületében látogatják a diákok. A tanárok között a helyi szakképzett kollegák mellett fontos szerepet kapnak a külföldi partnerintézetektől érkező önkéntes tanárok: Scottish Churches World Exchange – Egyesült Királyság, Christian Reformed World Mission – Michigan, Egyesült Államok, Alliance et Partage – Franciaország.

Az általános nyelvtanfolyamok mellett már 1994-től szervezünk vizsgafelkészítőket nemzetközi elismertségű nyelvvizsgákra, először a TOEFL, majd a Cambridge ESOL vizsgákra együttműködésben a British Councillal. A francia tagozaton DALF, a német szakon ZD és ZMP nyelvvizsgákra készülhetnek a hallgatók együttműködésben a kolozsvári Francia Kulturális Központtal valamint a Goethe Intézettel.

A Vártemplomi Egyházközség 1995-ben bejegyezteti az alapítványt önálló jogi személyként, amely hamarosan a megkapja az állami akkreditációt is oktatási intézményként.  

A Calepinus Idegennyelvű Könyvtár

Az oktatás mellett 1993-ban létrejön a Calepinus Idegennyelvű Állományú Könyvtár, melynek állományát kezdetben adományozott könyvek alkotják nagy számban, elsősorban az Alliance et Partage szervezet jóvoltából, és a Vártemplom Balassi Termében kap helyet. A kizárólag idegen nyelvű olvasmányokat, hang- és vizuális anyagokat tartalmazó gyűjtemény fontos hiánypótlónak bizonyul, nemcsak a nyelviskola hallgatói, de a közeli középiskolák és egyetemek diákjai is rendszeresen látogatják. Az állomány enciklopédikus jellegű, azaz szótárakat, kézikönyveket, vallásos, tudományos, földrajzi, történelmi és szépirodalmi olvasmányokat tartalmaz, amelyeket kiegészítenek a nyelvoktatáshoz szükséges tananyagok és segédanyagok angol, francia, német, holland és egyéb nyelveken. 2000-ben az állomány átköltözik a Szentély Bástyába, majd 2009 januárjában a Bolyai utcai új székhelyre. A szabadpolcos rendszerben működő, folyamatosan bővülő könyvtár ma 8.300 tételével egyedülálló a megyében, bejegyzett olvasóinak száma pedig 1438.

2000 – 2010.              

Az egységes Közös Európai Referenciakeret megjelenésével a nyelvoktatás a 2000-es évek elején átrendeződik Európa szerte, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az interaktív innovatív módszerek. Az új körülményekhez és igényekhez igazodva a három éves főiskolai tanmenetet a Nyelviskolában, 2005-ben felváltja a moduláris oktatás, a rövidebb tanfolyamok, amelyek új, az egyéni tanulást elősegítő interaktív CD-romot is tartalmazó tankönyvcsomagokra alapoznak. A moduláris rendszer előnyei a pontosabb ismeretfelmérés és szintrehelyezés, a sokkal inkább egységes tudásszintű csoportokban történő hatékonyabb tanítás, a tandem-oktatás fejlődése és az intenzív tanfolyamok létrejötte a hagyományos heti kétszer két órás tanmenet mellett.

Partnerkapcsolataink is bővülnek ebben az évben, 2005 őszétől iskolánk a Londoni Kereskedelmi és Ipari Kamara bejegyzett vizsgaközpontja Marosvásárhelyen, s ezzel az általános angol nyelvvizsgák mellett gazdasági, illetve turisztikai angol nyelvvizsgákra is jelentkezhetnek az érdeklődök. 2007-től indul felkészítő a Goethe Intézet új GZ-B2 nyelvvizsgájára, 2008-tól pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kezdő szintű SD1 és SD2 vizsgák is.

2006-ban oktatunk először nyelvet gyerekeknek, s azóta minden évben indul játékos nyelvtanfolyam elemistáknak és alsó gimnazistáknak.

Újdonságot jelent, s a tanulmányi és intézményfejlesztés szempontjából is meghatározónak bizonyul a vállalati oktatás, az ún. „in company” tanfolyamok.

2007-ben Fülöp Géza igazgatót, aki rövid megszakítással 17 évig látja el ezt a feladatot, elnökévé választja az Alapítvány kuratóriuma, s helyét Fülöp G. Miklós foglalja el. Ekkor kezd erőteljesen kirajzolódni az iskola grafikus arculata, elkészül a 2006-tól tervezett weboldal és tanfolyamaink nagyobb nyilvánosságot kapnak a helyi médiában. 2008 szeptemberében kénytelenek vagyunk új székhelyre költözni a meggyengült szerkezetű Teleki Házból a Bolyai utca 8. szám alá, ahova 2009 januárjában a könyvtárat is átköltöztetjük, s ahol berendezzük saját korszerű felszereltségű osztálytermünket.

A hagyományokhoz híven mindvégig fontos szempont marad szociális érzékenységünk megőrzése, a nyelvtanulás lehetőségének biztosítása a kispénzű emberek számára is. Évente több mint negyven ösztöndíjat osztunk ki szociálisan hátrányos helyzetű nagycsaládos vagy vidékről ingázó fiataloknak, munkanélkülieknek és a helyi Református Kollégium, illetve a Bolyai Farkas Líceum diákjainak.

Angol anyanyelvű kollegáink vezetésével 1990-től máig megszervezzük vasárnaponként az angol nyelvű istentiszteletet (English Worship Service), ahol a városban élő külföldi önkénteseknek lehetőséget nyújtunk a közösségi együttlétre.