Pe lângă cursurile de limbă străină vă oferim şi examene de competenţă lingvistică la sediul Fundaţiei Calepinus, centru de examinare, reprezentanţă a instituţiilor partenere. Certificatele de competenţă lingvistică emise de către partenerii noştrii sunt recunoscute de numeroase instituţii superioare şi de angajatori atât pe plan naţional cât şi internaţional, și sunt acceptate pentru examenul de bacalaureat. Sesiunile de examene sunt planificate de obicei conform cursurilor desfăşurate de şcoala de limbi, dar pot fi organizate oricând în funcţie de cereri cu un număr minim de 15 / 20 candidaţi în sesiune.  

Competenţe evaluate: înţelegerea textului citit, înţelegerea textului ascultat, exprimare în scris şi interacţiune verbală, producerea unui discurs oral. Înainte de înscrierea în sesiunea de examene vă oferim posibilitatea de a simula examenul ales (Mock Exam / Prüfungsvorbereitung), acesta având rol de consiliere positivă. În funcţie de rezultatele obţinute se va recomanda susţinerea examenului sau continuarea studiului până la atingerea nivelului necesar de cunoştinţe.

Instituţii partenere:

Goethe-Institut Bukarest: Goethe-Zertifikat

British Council Romania: Cambridge Assessment English, IELTS

Click aici pentru lista examenelor recunoscute pentru bacalaureat afișată de Ministerul Educației.