Activitatea noastră principală constă în organizarea cursurilor de limbă străină în cadrul școlii de limbi străine din 1990 la Tîrgu Mureș, cursuri pentru adulți și copii conform Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi: în sistem modular, în grupă, sau cursuri personalizate pentru clienți corporate și cursanți individuali. Locații: incinta Liceului ”Bolyai Farkas” / Colegiul Reformat, sediul fundației, și ”in-company”.  

În prezent peste 150 de cursanți frecventează cursurile și pregătirile pentru examene de competență linvistică, cu 12 prefosori, dintre care 9 examinatori acreditați al unor instituții de recunoaștere internațională: Goethe-Institut Bukarest, British Council Romania. 

Suntem centru acreditat Goethe-Institut Bukarest în Județul Mureș pentru examene de competență lingvistică.

Biblioteca cu o colecție de peste 8.300 titluri exclusiv în limbi străine – engleză, germană, franceză, olandeză etc. – este unică de acest fel în județ: titluri bestseller contemporane, dicţionare, manuale și materialele de studii, cărţi religioase, ştiinţifice, de geografie, istorie şi literatură, reviste, audio CD-uri, CD-Rom-uri, și DVD-uri.

Pentru detalii despre ofertele actuală vizitați paginile de mai jos:

Cursuri de limba engleză:

Pentru liceeni și adulți

Pentru elevi în clasele I – VIII

Individuale

Pentru clienți corporate

Cursuri de limba germană:

Pentru liceeni și adulți

Pentru elevi în clasele I – VIII

Individuale

Pentru clienți corporate

Examene de competență lingvistică

Goethe_Institut Bukarest

Cambridge / IELTS

Colectivul nostru:

Administrație:

Takács Tünde E., director, tunde_takacs@calepinus.org

Belkovits Éva, director de studii, evabel@calepinus.org

Szakács Enikő, secretară, office@calepinus.org

Piroska Enikő Emilia, bibliotecară, office@calepinus.org

Belényesi Ákos, contabil, office@calepinus.org

Profesori, examinatori:

Limba engleză:

Belkovits Éva

Korodi Éva

Carolyn Litchfield

Duncan W. McAlister

Molnár Orsolya

Szász Noémi

Takács Tünde E.

Limba germană:

Boczog Enikő

Boczog Szabolcs

Csíki Emese

Gáll Enikő

Kovács András

Sikó Judith

Istorie scurtă: 1990 – 2010

Despre Dicţionarul Calepinus şi originea denumirii școlii de limbi

Ideea înfiinţării Fundaţiei Calepinus a apărut ca o reacţie la interesul sporit faţă de învăţarea limbilor străine după schimbarea regimului politic în 1989. Fundaţia a asigurat adulţilor posibilitatea învăţării limbilor străine la un înalt nivel calitativ, contribuind la dezvoltarea personală şi afirmarea pe plan profesional. Organizarea predării de limbi a fost iniţiată de pastorul Fülöp G. Dénes, în cadrul parohiei reformate din Biserica din Cetate, iar denumirea şcolii se datorează tot iniţiatorului. Acesta provine din capodopera călugărului augustin Ambrosio Calepino, sau Calepinus, în varianta latinizată a numelui (1450 – 1510), dicţionarul limbii latine redactat conform principiilor moderne (Dictionarium Linguae Latinae. Reggio, 1502), păstrat în Biblioteca Teleki din Tîrgu Mureş. Încă de la începutul secolului 16, ştiinţa europeană a simţit nevoia îmbogăţirii dicţionarului explicativ latin cu două, trei, cinci, chiar şapte, sau unsprezece limbi diferite. Astfel a luat naştere dicţionarul poliglot al renaşterii. Versiunea decalingvă a ediţiei din Lyon din 1585 a inclus deja limba maghiară şi cea poloneză dintre limbile esteuropene. Secţiunea dedicată limbii maghiare poartă semnătura lui Laskói Csókás Péter, profesor al Colegiului Reformat din TîrguMureş, şi a doi studenţi maghiari din Wittemberg.

Începuturile predării de limbi

Istoria Şcolii de limbi Calepinus începe în anul 1990, moment în care au fost lansate primele cursuri de limba engleză cu ajutorul medicului englez Ian Goodrick. Doi ani mai târziu, predăm limba franceză în colaborare cu Asociaţia Alliance et Partage, iar din 1993, portofoliul nostru se îmbogăţeşte cu limba germană. Acestea au fost completate de limba olandeză şi limba maghiară ca limbă străină.

Iniţial, planul de studii standard pentru toate limbile cuprinde trei ani, iar la absolvirea studiilor, absolvenţii primesc un certificat. Orele sunt găzduite în incinta Liceul ”Bolyai Farkas”, clădirea fostului Colegiu Reformat. Pe lângă colegii locali calificaţi, printre profesori se numără şi profesorii voluntari sosiţi de la instituţiile partenere străine: Scottish Churches World Exchange – Regatul Unit, Christian Reformed World Mission – Michigan, State Unite, Alliance et Partage – Franţa.

Începând cu 1994, paleta cursurilor generale de limbi străine este colorată de cursuri de pregătire pentru examene de competenţă lingvistică recunoscute mondial, începând cu TOEFL, urmat de Cambridge ESOL Exams în colaborare cu British Council. În cadrul secţiunii de limba franceză, pregătim cursanţii pentru examenul DALF în colaborare cu Centrul Cultural Francez, iar în cadrul secţiunii de limba germană, cei interesaţi se pot pregăti pentru examenele ZD şi ZMP al Goethe-Institut Bukarest.  

În 1995, Parohia Reformată a Bisericii din Cetate înregistrează fundaţia ca persoană juridică independentă, primind la scurt timp după înregistrare şi acreditarea de stat ca instituţie de învăţământ. 

Biblioteca de limbi străine Calepinus

Îmbogăţind activitatea de predare, în 1993 este înfiinţată Biblioteca de limbi străine Calepinus, cu un fond iniţial format predominant din donaţii, în primul rând primite de la organizaţia Alliance et Partage. Biblioteca este găzduită în Sala Balassi a Bisericii din Cetate. Colecţia formată exclusiv din materiale scrise, audio şi vizuale în limbi străine se dovedeşte a fi un răspuns important la necesităţile locale, fiind frecventată atât de cursanţii şcolii de limbi, cât şi de studenţii liceelor şi universităţilor din apropiere. Colecţia are un caracter enciclopedic, cuprinzând dicţionare, manuale, cărţi religioase, ştiinţifice, de geografie, istorie şi literatură, completate de materialele de studii aferente cursurilor, în limba engleză, franceză, germană, olandeză şi alte limbi. În 2000, colecţia este mutată în Bastionul Szentély, iar începând cu ianuarie 2009, este găzduită în noul sediu de pe strada Bolyai. Biblioteca cu autoservire, îmbogăţită în permanenţă cu noi piese, este unică în judeţ cu cele 8.300 titluri, numărul cititorilor înregistraţi fiind 1438.

2000-2010

Odată cu înfiinţarea Cadrului European Comun de Referinţă, predarea limbilor este reorganizată pe întregul teritoriu european, începând cu anii 2000, metodele inovatoare interactive dobândesc un rol tot mai pronunţat. Începând cu 2005, reflectând noile condiţii şi cerinţe, planul de studii de trei ani al școlii de limbi este înlocuit cu sistemul modular, cuprinzând cursuri mai scurte bazate pe noi pachete de manuale cu CD-Rom interactiv inclus, care facilitează învăţarea individuală. Avantajele sistemului modular includ evaluarea mai precisă a cunoştinţelor şi încadrarea optimă, predarea mult mai eficientă în grupuri cu nivel unitar al cunoştinţelor, dezvoltarea învăţării în tandem şi crearea cursurilor intensive pe lângă păstrarea planului tradiţional cu două unităţi de predare de două ori pe săptămână.

În acest an sunt extinse şi relaţiile de parteneriat. Începând cu toamna anului 2005, școala devine centru de examinare înregistrat al Camerei de Comerţ şi Industrie din Londra, la Tîrgu Mureş, oferind celor interesaţi posibilitatea frecventării unor cursuri de limba engleză specializate pe economie şi turism, pe lângă cele generale. Din 2007, este lansat cursul de pregătire pentru noul examen GZ-B2 al Goethe-Institut Bukarest iar din 2008, se bucură de o popularitate tot mai mare şi examenele de nivel începător SD1 şi SD2.

În 2006 predăm pentru prima oară cursuri şi pentru copiilor, urmate de organizarea în fiecare an a unor cursuri de limbi distractive pentru şcolari.

Ca un element de noutate, educaţia corporativă, sub forma aşa-ziselor cursuri „in company„, se dovedeşte a fi esenţial în dezvoltarea instituţională şi educaţională.

În 2007, directorul Fülöp Géza care a servit în această poziţie timp de 17 ani cu o scurtă întrerupere, este ales preşedinte al consiliului director ai Fundaţiei, iar ştafeta este preluată de Fülöp G. Miklós. Schimbarea marchează dezvoltarea puternică a imaginii grafice a şcolii, este finalizat site-ul web planificat din 2006, iar cursurile noastre se bucură de o publicitate mai pronunţată în mass-media locală. Din septembrie 2008 suntem nevoiţi să ne mutăm din vechiul sediu din Casa ”Teleki” din cauza stării precare a clădirii în noul sediu de pe strada Bolyai 8, unde este relocată şi biblioteca în ianuarie 2009. Aici vom amenaja şi clasa proprie cu dotări moderne.

Fideli spiritului şi tradiţiilor Fundaţiei, punem un accent deosebit pe păstrarea unei sensibilităţi sociale şi pe oferirea unor posibilităţii de învăţare a limbilor străine şi persoanelor cu venituri modeste. Anual acordăm peste patruzeci de burse tinerilor din familii mari, defavorizate social, sau celor din provincii, şomerilor, precum şi elevilor din cadrul Colegiului Reformat şi Liceului Bolyai Farkas.

Sub îndrumarea colegilor noştri englezi nativi, începând cu 1990, organizăm în fiecare duminică serviciul divin în limba engleză (English Worship Service), oferind voluntarilor străini aflaţi în localitate posibilitatea unei părtăşii spirituale.