Curs de limba italiană în grupă pentru liceeni și adulți conform nivelelor descrise în Cadrului European Comun de Referință, organizate în sistem modular, unde un nivel presupune 1, 2 sau 3 module.   

Modulul de toamnă: 23.09.2019 – 31.01.2020. / 16 săpt. / 64 ore

Înscrieri: 02 – 13.09.2019

2 x 2 ore curs pe săptămână (1 oră = 50 minute)

Vacanță: 16.12.2019 – 05.01.2020

Orar cursuri: flexibil, conform cerințelor participanților și în funcție de posibilități.

Locație: Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”, str. Bolyai nr. 3

Plasarea cursanților la nivel adecvat – cu excepția începătorilor – prin test de evaluare a cunoștințelor.

Procesul de studiu interactiv în grupă este bazat pe antrenarea complexă a competenţelor lingvistice: înţelegerea textului ascultat, înţelegerea textului citit, interacţiune verbală, producerea unui discurs oral, exprimare în scris.

IMPORTANT! Parcuregerea unui nivel (de exemplu A1, A2, B1 etc.) presupune cel puţin 128 ore de curs, adică 2 sau 3 module de curs, înscrierile fiind valabile pentru un modul. Pentru continuarea studiilor vă puteţi înscrie la un următor modul.

În zile de sărbătoare religioasă sau națională nu se țin cursuri.