Csoportos tanfolyamok I-VIII. osztályos gyerekeknek a Közös Európai Referenciakeretnek megfelelően A1-B1 szinten, moduláris rendszerben.

Őszi modul: 2019.09.23 – 2020.01.31. / 16 hét / 16 vagy 32 óra

Jelentkezés: 2019.09.02 – 13.

hetente 1 x 1 vagy 1 x 2 tanóra (1 tanóra = 45 perc)

Vakáció: 2019.12.16 – 2020.01.05.

Az oktatás játékos, interaktív módon történik, de tankönyvalapú, módszeresen felépített tanmenet szerint, azaz folyamatosan fejlesztjük a négy alapkészséget a gyerekek életkorának megfelelően: hallás utáni megértés, beszéd-, írás- és olvasáskészség.

Az órarendet egyeztetés szerint állapítjuk meg, a gyerekek iskolai órarendjének figyelembe vételével, a lehetőségekhez mérten.

A modul során az oktatás szünetel egyházi ünnepnapokon és hivatalos szabadnapokon, illetve rugalmasan igazodik az iskolai vakációkhoz.