Csoportos nyelvtanfolyamok középiskolásoknak és felnőtteknek A1-C2 szinten a Közös Európai Keretrendszer szerint, moduláris rendszerben, ahol az egyes szintek 1, 2 vagy 3 modulból állnak.  

A1-C2 szint

Őszi modul: 2019.09.23 – 2020.01.31. / 16 hét / 64 óra

Jelentkezés: 2019.09.02 – 13.

hetente 2 x 2 tanóra (1 tanóra = 50 perc)

Vakáció: 2019.12.16 – 2020.01.05.

Órarend: általában hétfőn és szerdán vagy kedden és csütörtökön 16:00 vagy 18:00 órától, de próbáljuk a csoport igényeihez alakítani a lehetőségekhez mérten.

Helyszín: Bolyai Farkas Líceum, Bolyai u. 3. sz.

A szintresorolás kezdő szint fölött ismeretfelmérő teszt alapján történik: 30 perces rácsteszt + 5-10 perc beszélgetés. Ismeretfelmérőre jelentkezzen irodánkban a 0755 088 228 telefonszámon. 

A tanfolyamcsomag tartalmazza a tankönyvcsomagot: tankönyv és interaktív CD-ROM, munkafüzet.

A csoportban történő interaktív oktatás célja a négy alapkészség egyidejű elsajátítása, folyamatos, módszeres fejlesztése: hallás utáni megértés, olvasás-, beszéd- és íráskészség. 

FONTOS!  Az egyes szintek (pl. A1, A2, B1, stb) elsajátítása minimum 128 órát feltételez, ezért egy szint 2 vagy 3 modulból is állhat. Az aktuális iratkozás egy modulra érvényes, s a továbbiakban a hallgatóknak minden modulra külön kell jelentkezniük.

A modul során az oktatás szünetel egyházi ünnepnapokon és hivatalos szabadnapokon, illetve rugalmasan igazodik az iskolai vakációkhoz.

Nemzetközi elismertségű és érettségin is elfogadott nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamainkról Cambridge / IELTS oldalunkon tájékozódhat. További linkek: Cambridge Assessment in English, IELTS